Naši poslovni partneri

Naša strategija je zasnovana na poslovanju sa svjetski poznatim modnim markama.

Crna Gora

Srbija

Bosna i Hercegovina

Hrvatska

Slovenija

Japan

Kosovo

Makedonija